x
m a n a k
V budove mlyna na 2-om poschodí č.dverí 203
PON - ŠTVR od 13:00 do 17:00
Zavolajte nám: 0908 413 540

FAQ

faq

Naše odpovede
na vaše časté otázky

 • q:Mám záujem o nový kurz. Aký je postup?

  a: Záujemcovia o nový kurz nás môžu navštíviť v mlyne na druhom poschodí, kde im osobne odovzdáme potrebné tlačivá na začatie kurzu a radi zodpovieme prípadné otázky buď v prevádzkových hodinách, alebo po dohode (telefonicky či online) v čase, v ktorom Vám to vyhovuje.

  Všetky tlačivá si môžete stiahnuť aj z našej stránky.

  Podmienkou pre zaradenie do kurzu na získanie vodičského oprávnenia (VO) skupiny A alebo B je priniesť, najneskôr do termínu otvorenia nového kurzu osobne dve tlačivá – „PRIHLÁŠKU DO KURZU“ a „ŽIADOSŤ O UDELENIE VO“.

  „Prihlášku“ vyplní čitateľne iba žiadateľ (ak nemá 18 rokov, dolu podpisuje aj jeho zákonný zástupca). Nezabudne pritom uviesť aj telefónne číslo a emailovú adresu.
  Na 1. strane vyplnenú „Žiadosť“, (POZOR – bez dátumu a vytlačenú na jednu A4 obojstranne) – potvrdí účastník kurzu na zadnej strane u svojho všeobecného lekára. Ten odobrí, že žiadateľ je zdravotne spôsobilý viesť motorové vozidlo (pozn. poplatok u lekára sa pohybuje okolo 20 Eur).

  Záujemcovia sú zaraďovaní do kurzov podľa dátumu odovzdania prihlášky.

 • q:Kde sa dozviem ceny jednotlivých kurzov?

  a: Najlepšie pri osobnom stretnutí, lebo poskytujeme rôzne druhy zliav 😉 a naplánujeme vám kurz na mieru podľa vašich potrieb a preferencií.

 • q:Môžem platiť aj na splátky?

  a: Áno, kurz je možné zaplatiť na tri splátky bez navýšenia.

 • q:Ako dlho trvá základný kurz?

  a: Kurz trvá zhruba tri až štyri mesiace, dĺžku ovplyvňuje, ako si viete plánovať jazdy a ako rýchlo sa vo výcviku posúvate.

 • q:Budem mať 17 rokov až o 3 mesiace. Môžem začať navštevovať kurz na skupinu B už teraz?

  a: Áno. Kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny B môžete začať navštevovať už ako 16-ročný. Avšak záverečné skúšky môžete vykonať až po dovŕšení 17-teho roku života.

 • q:Je možné začať praktickú časť na autotrenažéri?

  a: Samozrejme. Praktický výcvik na vodičské oprávnenie skupiny B začíname na trenažéri, kde získate základné zručnosti potrebné na vedenie vozidla.

 • q:Ako prebieha výcvik?

  a: Základný kurz sa pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť prebieha hromadne v popoludňajších hodinách cez pracovné dni a praktická časť podľa dohody žiaka s inštruktorom.

 • q:Ako sa ukončí kurz?

  a: Základný kurz sa ukončí po absolvovaní všetkých zákonom daných hodín teoretického aj praktického výcviku – uchádzač dostane Osvedčenie a absolvovaní kurzu, čím sa záväzne prihlasuje na skúšky.

 • q:Ako prebiehajú skúšky?

  a: Pre získanie vodičského preukazu musí uchádzať úspešne absolvovať záverečné skúšky na udelenie vodičského oprávnenia. Každý skúšobný termín môžu u nás uchádzači pred skúškou využiť zadarmo jazdu na cvičisku a okrem toho vo väčšine kurzov je jedna jazda v období čakaní na skúšku zadarmo ako bonus.

 • q:Chcem kondičnú jazdu, aký je postup?

  a: Kontaktujte nás a dohodneme prvé stretnutie. Začína sa na cvičisku a potom pokračujeme podľa vašich aktuálnych vodičských schopností.

 • q:Mám druhý priestupok v skúšobnej dobe, čo teraz?

  a: Žiadna panika! Absolvujete lekársku prehliadku, psychologické vyšetrenie a doškoľovací kurz u nás. Pomôžeme vám zvládnuť túto situáciu, sme tu pre vás.

Prihláška na kurz

Stiahnite si PRIHLÁŠKU, ŽIADOSŤ o udelenie vodičského oprávnenia a SÚHLAS so spracúvaním osobných údajov v pdf formáte. Vyplnené a vytlačené formuláre a žiadosť aj potvrdenú od lekára nám potom prineste osobne k nám do autoškoly v rámci otváracích hodín.

Na vrch stranky