Levická autoškola, v ktorej sa naučíte jazdiť

Čo všetko je potrebné na získanie vodičského preukazu?

Pred začatím kurzu

 • pobyt v SR

 • vek

 • zdravotná spôsobilosť

 • prihláška do kurzu

 • žiadosť

Aké kurzy absolvujete?

 • vodičský kurz

 • kurz prvej pomoci

Čo potrebujem ku skúške?

 • kolok 33 EUR na auto

 • kolok 16,50 EUR na motorku

 • občiansky preukaz

 • pero

 • priebeh skúšky

Ako dostanem vodičák?

 • úspešné absolvovanie skúšky

 • podanie žiadosti na obvodnom oddelení PZ

 • kolok 6,50 EUR

 • občiansky preukaz

Cenník

úhradu za kurz je možné rozdeliť do niekoľkých splátok bez navýšenia ceny

cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č. 18/1996.

aktuálnu cenovú ponuku sa dozviete najlepšie pri osobnom rozhovore pondelok až štvrtok 14:00 do 16:00 hod. v kancelárii autoškoly, kde sa môžete zoznámiť s obsahom kurzu, prostredím a možnosťami.

zo stanovených cien je možné v niektorých prípadoch si dohodnúť zľavy