Cenník

úhradu za kurz je možné rozdeliť do niekoľkých splátok bez navýšenia ceny

cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č. 18/1996.

aktuálnu cenovú ponuku sa dozviete najlepšie pri osobnom rozhovore pondelok až štvrtok 14:00 do 16:00 hod. v kancelárii autoškoly, kde sa môžete zoznámiť s obsahom kurzu, prostredím a možnosťami.

zo stanovených cien je možné v niektorých prípadoch si dohodnúť zľavy