Ponuka kurzov

označenie skupina vek obsah kurzu
B osobné auto 17
A1 motocykel obsah do 125 cm3 a výkon do 11 kW 16
A2 motocykel výkon do 35 kW 18
A motocykel výkon nad 35 kW 24
kondičné jazdy + kurzy vodiči, ktorí potrebujú doplniť svoje vedomosti a zručnosti  

praktické jazdy podľa výberu

osob. výcvik rozšírenie skupín A1 na A2 a A2 na A bez skúšok prax 2r.
obsah kurzov záväzne predpisuje učebná osnova podľa zákona z.z.č.93/2005 o autoškoláchZákladný kurz trvá 12 týždňov

rýchlokurz trvá 3 týždne (teória aj praktická časť denne)

Kurz obsahuje:

teoretickú časť (spravidla býva dvakrát do týždňa)

 • TVV teória vedenia vozidla
 • ZK výklad zákona o cestnej premávke, značky a križovatky
 • KÚ konštrukcia a údržba motorového vozidla
 • ZBJ zásady bezpečnej jazdy

praktickú časť (plánuje sa na teórii, termíny sa dajú prispôsobiť žiakom)

 • základné úkony na autocvičisku, oboznámenie s vozidlom, plynulý rozjazd, zastavenie, radenie prevodových stupňov, cúvanie, parkovanie
 • jazda mimo obec, nácvik radenia, prejazdy zákrutou, obchádzanie prekážky, vyhýbanie, udržanie smerovej stability vozidla, točenie volantom v ostrých zákrutách, rozbeh do kopca, predchádzanie, jazda po diaľnici
 • jazda v obci minimálna premávka, nácvik radenia pred križovatkou, riešenie dopravných situácií, jazda v jazdných pruhoch
 • jazda v obci zvýšená premávka, riešenie zložitejších dopravných situácií, pozornosť voči iným účastníkom cestnej premávky, chodcom, cyklistom, cúvanie a parkovanie
 • praktická údržba- základná starostlivosť o vozidlo, kontrola pred jazdou, kontrola osvetlenia, kontrola prevádzkových kvapalín, kontrola povinnej výbavy, kontrola správneho nahustenia pneumatík

Po absolvovaní predpísanej teoretickej a praktickej príprave sa žiak prostredníctvom inštruktora nahlási na záverečné skúšky, kde skúšobný komisár preverí vedomosti a zručnosti budúceho vodiča, ktoré nadobudol kvalitnou prípravou v autoškole a objektívne zhodnotí, či sa vie žiak bezpečne pohybovať v cestnej premávke tak, aby neohrozoval seba ani ostatných účastníkov.

Na skúšku je potrebné doniesť:

 • občiansky preukaz
 • kolok (na skupinu B - 33 EUR, na skupinu A - 16,50 EUR)

Skúška sa skladá z dvoch častí:

 • 1.písomný test z pravidiel cestnej premávky, kde je potrebné dosiahnuť min.50 bodov (plný počet bodov je 55)
 • 2.praktická jazda na jazdu sa dostane len ten, kto úspešne napísal test
Po úspešnej skúške je možné si podať žiadosť na klientskom centre tam, kde sa vydávajú občianske preukazy a pasy, kde Vás zosnímajú a vodičák si aj vlastnoručne podpíšete. Ku žiadosti je nutné doložiť kolok a občiansky preukaz. Asi po týždni Vám príde vyrozumenie formou sms alebo mailom, že Váš čerstvý vodičák Vás čaká na obvodnom oddelení. Jazdiť môžete, až keď si ho vyzdvihnete. Gratulujem!

Cenník

úhradu za kurz je možné rozdeliť do niekoľkých splátok bez navýšenia ceny

cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č. 18/1996.

aktuálnu cenovú ponuku sa dozviete najlepšie pri osobnom rozhovore pondelok až štvrtok 14:00 do 16:00 hod. v kancelárii autoškoly, kde sa môžete zoznámiť s obsahom kurzu, prostredím a možnosťami.

zo stanovených cien je možné v niektorých prípadoch si dohodnúť zľavy