Opis firmy

Na základe mojich 15 ročných skúseností ako inštruktor a 35 ročných skúseností ako vodič, som dospel k názoru, že je potrebné kvalitne pripravovať žiakov, budúcich vodičov, ktorí začínajú svoje prvé vodičské skúsenosti práve v autoškole a potrebujú dosať pevný základ, od ktorého sa budú odvíjať ďaľšie skúsennosti v cestnej premávke. Vodičák, okrem žiakov čo si rozširujú na iné skupiny, robíme len raz v živote, tak k tomu by sme mali pristupovať zodpovedne, ako aj zo strany autoškoly, tak aj zo strany žiaka. Situácia v cestnej premávke je zložitá (viac áut, zničené komunikácie, nedisciplinovanosť ...) a o to viac je potrebná kvalitná príprava, nakoľko naše dopravné požiadavky stúpajú a určite mi dá každý za pravdu, že je dôležité bezpečne zájsť do cieľa, do práce, k rodine. Za odrobené roky ako inštruktor som sa snažil v rámci firiem, v ktorých som pracoval čo najlepšie pripravovať žiakov, aby sa na ceste nestratili a vedeli jazdiť, čo môžu mnohí potvrdiť, a v tom chcem aj naďalej pokračovať vo svojej firme, kde za pomoci modernej techniky, priateľského prístupu a množsva nápadov ako skvalitniť a zatraktívniť výcvik.
Tu je pár z nich:

  • - teoretická príprava formou programového vyučovania pomocou multimediálnej učebne
  • - poskytnutie učebných pomôcok, kniha, CD, testy
  • - začiatok alebo koniec jazdy podľa výberu žiaka
  • - možnosť splácania ceny kurzu bez navýšenia ceny
  • - individuálny, priateľský a citlivý prístup

Cenník

úhradu za kurz je možné rozdeliť do niekoľkých splátok bez navýšenia ceny

cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č. 18/1996.

aktuálnu cenovú ponuku sa dozviete najlepšie pri osobnom rozhovore pondelok až štvrtok 14:00 do 16:00 hod. v kancelárii autoškoly, kde sa môžete zoznámiť s obsahom kurzu, prostredím a možnosťami.

zo stanovených cien je možné v niektorých prípadoch si dohodnúť zľavy